04.05.2016

Jak uzyskać dofinansowanie z MOPS/PCPR /PFRON ?

Dofinansowanie na przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze refundowane przez NFZ.

Po zrealizowaniu zlecenia NFZ mogą Państwo starać się o zwrot zapłaconego udziału własnego.  W tym celu należy złożyć komplet dokumentów oraz podanie do PCPR-u.

Wymagane dokumenty to:

-kserokopia wypełnionego wniosku na zaopatrzenie ortopedyczne lub środek pomocniczy.

– faktura  – zawierająca informację o wysokości wkładu własnego i wartości refundacji NFZ

– orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub zaświadczenia o pobieraniu zasiłku

– oświadczenie o dochodach miesięcznych

– wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania

– numer NIP

 

Dofinansowanie na przedmioty rehabilitacyjne nierefundowane przez NFZ.

Do oddziału PCPR należy zgłosić  się z kompletem dokumentów wymienionych wyżej. Zamiast zlecenia na zaopatrzenie ortopedyczne należy dostarczyć zaświadczenie od lekarza specjalisty, że dany sprzęt jest niezbędny do funkcjonowania, lub prowadzenia rehabilitacji.

 

Likwidacja barier architektonicznych.

Niezbędne dokumenty to:

-orzeczenie o niepełnosprawności

-kosztorys firmy budowlanej , kosztorys na zakup niezbędnych urządzeń

-zezwolenie na wykonanie prac budowlanych związanych z usuwaniem barier architektonicznych

– wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania.

 

Po pozytywnym przyznaniu dofinansowania konieczne jest podpisanie umowy, przedłożenie faktur zakupu z odroczonym terminem płatności, odbiór prac przez pracownika MOPS/PCPR.